Éjszakai átszálló - Csakoda Fesztivál

Az Éjszakai Átszálló Dunaújváros egyetlen nagyszabású kulturális fesztiválja. Eddig minden alkalommal az ICA-D kurátori gárdája szervezte a programokat, ám idén a Csakoda müvészeti csoport kapott felkérést a fesztivál tematikájának kidolgozására. A Csakoda fiatal képzömüvészekböl álló csoport, amelyet Trapp Dominika és Dés Márton alapított 2011 márciusában. Képvándorlás Magyarországon elnevezésü programjukkal 2011 augusztusa óta járják hazánk kistelepüléseit. Céljuk, hogy a kortárs képzömüvészet általuk képviselt szeletét a Budapesten kívül élö, a kortárs müvészeti párbeszédböl gyakran kirekesztett közönség számára is elérhetövé tegyék.

A fesztivál idei programkínálata a szabadidö tematika jegyében szervezödik. A számos aspektusból megközelíthetö és minden egyes embert foglalkoztató szabadidö fogalomköre kiváló kiindulópontként szolgálhat egy olyan fesztivál számára, amely a kortárs kultúra ünneplését nem szük körben képzeli el.

A szabadidö modern kultúrájának társadalomtudományos megközelítései értelmében a szabadidö fogalma meghatározásánál fogva ellentmondást rejt magában, amennyiben a szabadidö meghatározását mindig is csupán a munka-töke kontinuum felöl közelíthetjük meg. A szabadidöben ugyanis az a sajátos, hogy ez az idö éppenhogy nem “szabad”, hiszen szabadideje csak is annak lehet, akinek munkája, illetve ebböl származó tökéje, vagyis “osztályhelyzete” van. Az emberi élet idöbeli szféráinak ilyen formában való felosztása tehát csakis a munka, a termelés ideje által lehetséges, amennyiben a szabadidö csupán a munkaidö összefüggésében nyeri el értelmét.

Éppen ezért hangsúlyos kérdés, miként közelíthetö meg e probléma a töke-munka kontinuumból kizárt, vagy éppen a munka/szabadidö klasszikus felosztás alapján szervezödö hagyományos életformákat nem képviselö társadalmi osztályok tagjai szempontjából? Van-e a szabadidö kultúrájának értelme, számukra is megfogalmazható formája az ö esetükben?

Mindezen problémák müvészeti szempontú megközelítése éppen ezért izgalmas kérdéseket vethet fel, hiszen egyfelöl e klasszikus felosztásban a müvészet elsösorban a szabadidö kultúrájával függ össze: vagy mint a fogyasztás egyik lehetséges tárgya, vagy mint a kikapcsolódás, rekreáció tevékenységeinek egy meghatározott formája (pl. hobbi müvészet).

Az idei fesztivál célkitüzése, hogy együttgondolkodásra invitálja a közönségét egy problematikus és nagyonis életközeli fogalommal kapcsolatban. A látogatók szabadidejüket a fesztiválon tölthetik el, ahol a szabadidejükben müvészként munkálkodó alkotók szabadidöértelmezései nyithatnak számukra újfajta távlatokat a szabadidö eltöltésének különbözö formái irányába.

Szervezök: Trapp Dominika, Fehérvári Tamás

Résztvevö müvészek: Bálint Bence, Bogyó Virág, Dés Márton, Füredi Tamás, Hódi Csilla, Keresztes Zsófia, Keresztesi Botond, Mécs Miklós, Murányi Mózes Márton, Stark Attila, Szigeti Árpád, Szöke Gáspár

Közremüködö müvészek: Borsos Lörinc, Erdélyi Emese, Farkas Éva Mária, Kinoschwarz, Lipics Vilmos, Móder Rezsö, Reiner Gyula, Várnai Gyula, Vass Viktória, Római Városrész Nyugdíjas Müvelödési Egyesület

Irodalmárok: Lesi Zoltán, Nagy Márta Júlia, Nemes Z. Márió, Tóth Kinga

Elöadómüvészek: Band In The Pit, Baráth Bálint, Total Carlos (Girls and Mathematics), The Corp., Détári Anna, DJ Mango, Gazsi Rap Show, Küss Mich, Mayberian Sanskülotts, Nagy Ákos, Panoramic Barrier feat. Sir Weirdo, Szagos Hörigekkók

Fötámogatók: DunaNet Design Studio, Smoking, Vass Zoltán
Támogatók: Kinoschwarz, Küss Mich, Pizzica58_106228197021154665089158251251573817246926n.jpg
       
58_10561801702115476508914997545586198158408n.jpg
       
58_ady3082resize3800x600.jpg
       
58_ady3077resize3800x600.jpg
       
58_ady3089resize3800x600.jpg
       
58_ady3115resize3800x600.jpg
       
58_ady3152resize3800x600.jpg
       
58_ady3136resize3800x600.jpg
       
58_ady3153resize3800x600.jpg
       
58_ady3142resize3800x600.jpg
       
58_ady3096resize3800x600.jpg
       
58_ady3106resize3800x600.jpg
       
58_ady3097resize3800x600.jpg
       
58_ady3106resize3800x600_v2.jpg
       
58_ady3101resize3800x600_v2.jpg
       
58_ady3090resize3800x600.jpg
       
58_ady3092resize3800x600.jpg
       
58_ady3093resize3800x600.jpg
       
58_ady3369pahizsoltresize3800x600.jpg
       
58_ady3346resize3800x600.jpg
       
58_ady3367nagymartajulialesizoltannemeszmarioresize3800x600.jpg
       
58_ady3355nagymartajulialesizoltannemeszmarioresize3800x600.jpg
       
58_ady3358nagymartajulialesizoltanresize3800x600.jpg
       
58_ady3382resize3800x600.jpg
       
58_ady3379b-trappdominikabudavaridoraresize3800x600.jpg
       
58_ady3373pahizsoltresize3800x600.jpg
       
58_ady3392resize3800x600.jpg
       
58_ady3403bodilorantmucsiemeseresize3800x600.jpg
       
58_ady3396resize3800x600.jpg
       
58_104090138044793195836447069609735204088940n.jpg
       
58_104110738034819763500454571783039547423816n.jpg
       
58_106497468044793429169754229518005777786498n.jpg
       
58_105630168044793695836395884205017809807442n.jpg
       
58_106533658044795729169524190726547317020057n.jpg
       
58_103863678044806629168431981235692437755964n.jpg
       
58_106496518044791329169961116195855632092491n.jpg
       
58_ady3420resize3800x600.jpg
       
58_ady3422resize3800x600.jpg
       
58_ady3410resize3800x600.jpg
       
58_ady3408resize3800x600.jpg
       
58_ady3407resize3800x600.jpg
       
58_ady3957resize3800x600.jpg
       
58_ady3964resize3800x600.jpg
       
58_ady3943resize3800x600.jpg
       
58_ady3980resize3800x600.jpg
       
58_ady3947endrudivinceodicsillaresize3800x600.jpg
       
58_ady3953endrudivinceresize3800x600.jpg
       
58_ady3950odicsillaresize3800x600.jpg
       
58_ady3971bogyoviragmuranyimozesmartonresize3800x600.jpg
       
58_1.jpg
       
58_4.jpg
       
58_075.jpg
       
58_2.jpg
       
58_3.jpg
       
58_063.jpg
       
58_076.jpg
       
58_079.jpg
       
58_084.jpg
       
58_081.jpg
       
58_094.jpg
       
58_086.jpg
       
58_083.jpg
       
58_093.jpg
       
58_091.jpg
       
58_087.jpg
       
58_5.jpg
       
58_7.jpg
       
58_122.jpg
       
58_071.jpg
       
58_121.jpg
       
58_048.jpg
       
58_8.jpg
       
58_051.jpg
       
58_045.jpg
       
58_108.jpg
       
58_112.jpg
       
58_105.jpg
       
58_096.jpg
       
58_113.jpg
       
58_115.jpg
       
58_139.jpg
       
58_118.jpg
       
58_148.jpg
       
58_143.jpg
       
58_211.jpg
       
58_214.jpg
       
58_294.jpg
       
58_304.jpg
       
58_307.jpg
       
58_336.jpg
       
58_99706780448059958351612945944321093013n.jpg
       
58_1041462780448061291684852082396956703120n.jpg
       
58_106264978044805429168552358339039689724775n.jpg
       
58_105651988044801929168901610716079016067946n.jpg