MEZÖFALVA – KISS KÁLMÁN MÜVELÖDÉSI HÁZ – 2012/03/30

A CSAKODA, mint alulról szervezödö-szervezkedö csoportosulás, egyszer csak beelözte a felülröl szervezett egységeket. Erre egészen pontosan 2012. március 30-án, 18 órakor került sor Mezöfalván, ugyanis nemhogy a helyi müvelödési ház müszaki átadását, de annak névavató ünnepségét sem várta ki, egyszerüen csak ott termett (bár egyébként így is várt sokat, mert szíve - és az eredeti egyeztetések - szerint februárban jelent volna meg, farsangi dresszben). Tudni kell, hogy Mezöfalva egy alvóváros - pontosabban nagyközség -, melynek lakosai jórészt a környezö településeken, leginkább Dunaújvárosban dolgoznak. A megnyitón megjelent közönség azonban ezt igyekezett megcáfolni: olyan intenzitással kérdezgették a kiállító-müvészeket, amilyet eddig ez utóbbiak még sehol nem tapasztaltak a Képvándorlás során. Söt, a helyiek bátran kritizálták is a bemutatott anyagot. Szóval tisztázzuk, mit is jelent az alvóváros - pontosabban nagyközség - fogalma! Most, hogy ezt definiáltuk, térjünk vissza a konkrét településre - csak azért, hogy onnan azonnal tovább is indulhassunk. A megnyitó utáni délelöttön ugyanis a CSAKODA elhagyta a tett helyszínét (ahonnan T. Zs., 19 éves dánosi lakos egy sótartót és néhány evöeszközt tulajdonított el), és átzötyögött Dunaújvárosba abban a reményben, hogy hamar talál egy Budapestre tartó buszjáratot. Ehelyett a Kortárs Müvészeti Intézet ex-kurátorát találták csak, kinek segítségével az egykor nevezetes ica-d kávéházában még összehoztak egy délutáni instant-tárlatot. Mivel ez nem reguláris kiállítás volt, nem is szerepel az annalesekben. Viszont ugyanúgy a bürokrácia megkerülésének tekinthetö, mint az egy nappal korábbi, az a bizonyos meghirdetett, hivatalos bemutató - egy hivatalosan nem is létezö intézményben.
Úgy tünik, Fejér megye települései a gerilla-kiállításokra specializálódtak. Szóval ide a végére kéne valami anarchista jelmondat!

______ _ _ ___ _ ________ __ _ ____ _ __________ _ _____ _ _

Mezöfalvi gondolattöredékek – Csakide!!

[…]

DOMINIKA A következö müvész Hajdú Zsolt. Ö Karcagon él, és az ottani büneseteket dolgozza fel a festményein.

FIATAL RAJZTANÁRNÖ Lenne egy kérdésem: van-e annak jelentösége, hogy ezek nem kidolgozott képek? Mert pedagógusként, hogyha a gyerek nekem egy ilyen rajzot ad, tolom vissza, hogy még dolgozzunk rajta. Érthetö ez a lazúros ecsetkezelés, viszont itt megakad az ember befogadóképessége, szerintem. Az elözö képeknél inkább érezhetö az a müvészi hozzáállás, hogy kitartó munkával, átgondolással készültek. Biztos, hogy ebben is megvan az átgondolás, merthogy ennek is megvan a története, de hogy ez...

DOMINIKA Hogy miért nem lépett tovább? Ö eredetileg nem festészetettel foglalkozik. Intermédia szakon tanul, neki nem ez a fö területe. De ettöl függetlenül az ecsetkezelés, a színek, a figurák ha jobban ki lennének dolgozva, egész más lenne a hatásuk. Így egy kicsit olyan hatást kelt, mintha a helyszínen lett volna, és egy gyors vázlattal azon melegében örökítette volna meg az eseményeket. Szerintem nem a kidolgozottságot tartja elsödleges célnak.

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ És ennek a müvészeti irányzatnak van valami elnevezése? Hogy megfolyik a festék, hogy nem tesz elég vizet a nemtudommihez? Nem folyamatosak, nem kontúrosak az alakok. Tényleg, engem nagyon zavar. Mondjuk én nem vagyok egy modern...

IDÖSEBB ÚJSÁGÍRÓ Anyukám, ez azért van, mert ez kortárs müvészet. A konvencionális értékektöl el kell vonatkoztatni.

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ De pedagógusként, ha lefolyik a gyereknek a festék, akkor ugye azt mondjuk neki, hogy használj kevesebb vizet...

FOTÓS FIATALEMBER Szerintem az a baj, hogy túl közelröl nézzük. Menjünk egy kicsit távolabb, és látjuk, hogy van mélysége.

FIATAL RAJZTANÁRNÖ De akkor megint csak foltokat látunk, nem a történetmesélést.

DOMINIKA Ez a hanyagnak tünö festésmód már több mint 100 éve jelen van a m?vészettörténetben, tehát ez nem jelenthet problémát.

FIATAL RAJZTANÁRNÖ De szerintem ezt úgy lehet megérteni, ahogy te mondtad, hogy mintha a helyszínen lennél, és gyorsan meg kéne örökíteni ezt a pillanatot, és emiatt van, hogy ilyenek ezek a képek.

IDÖSEBB ÚJSÁGÍRÓ Szerintem ez fejleszti a tanárokat is, mert nem dobják vissza a gyereknek a rajzát legközelebb, hanem azt mondják majd, hogy ez egy egyéniség.

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ Az a jó, hogy többfélét hoztatok, mert így találhatok olyat, ami közelebb áll az én merevebb pedagógus fejemhez.

[...]

TAMÁS Ezek Gazsi képei. Ö jelenleg a Kisképzöben tanít festészetet, felettem járt az Egyetemen, és ö mindig is ilyen geometrikus képeket festett, amik nem is csak geometrikusak, hanem valamivel többek, mert nem körzövel, vonalzóval készülnek.

IDÖSEBB ÚJSÁGÍRÓ Igen, szóval arról beszélünk, hogy ami geometria, az nálam egyenes és ferde, egyenes és itt meg nem.

FIATALEMBER Érdekes itt a térnek, meg a formának az összhangja, mintha kiemelkedne a képböl, mintha le akarna jönni a vászonról.

TAMÁS Lehet, hogy ezzel kapcsolatban is az alkotót feszítö belsö nyomásra következtethetünk...

[...]

GAZSI Én is mondanék valamit a képeimröl, ha már ennyit beszéltek róluk. Na most, ez egy folyamatmenet: én szépen fokozatosan jöttem rá ezekre a dolgokra. Egy kicsit hosszabbra venném, úgy egyszerübb... [10 perc]... Szeretem az ellenpontozást, hogy szigorú is, de mégse szigorú, és ezen felül a... a színeket is szeretem. Ennyit szerettem volna mondani.

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ És ez egy bizonyos lázadás az axonometria, meg a perspektíva ellen?

GAZSI Az az igazság, hogy amíg az ember attól fél, hogy nem tud rajzolni, nem kezd el rajzolni...

FIATAL RAJZTANÁRNÖ Halljátok, gyerekek?

GAZSI ...és akkor az ember nem bízik magában, nem mer rosszat rajzolni. És akkor miért ne rajzoljunk rosszul? Mert az rossz? Ki szerint rossz?

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ Hát a beidegzödések szerint.

GAZSI Kicsit ez ilyen szélsöséges gondolkodás ilyen módon, de fel kell tudni tenni magunknak a kérdést.

FIATAL RAJZTANÁRNÖ De azt is látni kell, hogy kapniuk kell egy alapot, amitöl el lehet vonatkoztatni, mert ha mindig csak szabadon azt csinálhatják, amit akarnak, akkor nem lesz fejlödés, csak stagnálás.

IDÖSEBB ÚJSÁGÍRÓ A nagytöbbségnek ez a járható út, de ha ki akarunk lépni ezekböl a sémákból, akkor lehetöséget kell adnunk az ilyen irányú megnyilvánulásoknak is.

IDÖSEBB RAJZTANÁRNÖ Azért mondom, hogy lázadás, így elfogadom. Viszont amennyire ezzel lázadsz, a másik az nekem legalább annyira összhangban van veled: a sapkáddal, a színeiddel. Elöször meglepett, hogy sapkában jöttél, de így a képeddel összhangban vagy számomra.

[…]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mezöfalva
(pop. ca. 5000, South-Western Hungary)

30th March, 2012.

CSAKODA, a group organized from below, suddenly stole a march on an institution organized from above, namely the group couldn't wait till the name-giving ceremony of the rebuilt community center, they simply showed up. It's known that Mez?alva is a sleeping town – large village exactly –, and a large part of the residents work in the surrounding towns. However the visitors of the exhibition tried to disprove it: they were busier in asking the artist than any of the previously known audiences. The locals were even brave enough to criticize the pictures. So, the concept of a sleeping city needs to be clarified!
After defining, let's move on to the next day, when the group recovered itself from yesterday's thrills and left the scene towards to Dunaújváros. They went there with the aim of finding a quick bus to Budapest, instead of this they found themselves in the café of the once remarkable Institute of Contemporary Art, and, with the help of Tamás Fehérvári, the ex-curator of the Institute, they quickly made up a pop up exhibition of their traveling pictures. Since it wasn't a regular exhibition, it's not registered in the annals... We can consider it as the bypass of bureaucracy, likewise that promoted, official exhibition in an officially non existent institute one day before.
It seems that the institutions of Fejér-county are specialized in gerilla-exhibitons.
We should quickly find an anarchist slogan...

________ _ ___ ___________ _ ___ ___ _ ___________ _ ___

DOMINIKA The following artist is Zsolt Hajdú. He lives in Karcag and the subjects of his paintings are local crimes.

YOUNG ART TEACHER May I have a question? These pictures seem unfinished to me – is it intentional? Because, as a teacher myself, if a pupil would show me a painting like this I would encourage him to elaborate it. I see the glazing brushwork, but in my opinion the receptivity of one get stuck here. The persistent and thoughtful artistic attitude were more noticeable at the previous pictures. These pieces surely have some kind of thoughtfulness, because they have their own story, but why...

DOMINIKA Why didn't he go on? Originally his main field is not painting, but it doesn't matter at all. If the brushwork and the colors would be more elaborated it would sound different. At this way it appears to be an instantly made sketch of the crime scene. I think "elaborateness" is not of primary importance to him.

ELDER ART TEACHER And does this artistic trend have a name? The paint flows down, he uses too much water... The figures are not continuous and contoured enough. It really bothers me. Although I'm not a modern...

ELDER JOURNALIST Sweetheart, this is contemporary art, you should abstract from the traditional values.

ELDER ART TEACHER But as a teacher we must warn the pupils: when the paint flows down they ought to use less water!

YOUNG PHOTOGRAPHER As I see it, the problem is that we are too close to the picture. Let's move away from it and then we'll see the depth.

YOUNG ART TEACHER But then we'll only see patches, not the story-telling.

DOMINIKA This sloppy-looking brushwork exists more than 100 years, so it can't be this shocking.

YOUNG ART TEACHER I think it can be easily understood if we take into consideration the instant crime scene sketches interpretation. These are quickly made pictures, therefore they are sketchy.

ELDER JOURNALIST In my opinion these experiences could develop your pedagogical skills – next time you won't throw back a sketchy drawing, because you'll be able to appreciate the individual solutions.

ELDER ART TEACHER Te good thing is you've brought a varied selection here, thus I can find some which meet my rigid pedagogical taste.

[...]

TAMÁS These are Gazsi's pictures. He currently teaches painting at the Secondary School of Fine and Applied Arts. He was my classmate at the university. He always painted geometric pictures, but in a different way, without using rulers or calipers.

ELDER JOURNALIST Well, for me, straight and diagonal lines constitute geometry, but this is different.

YOUNG MAN The accordance of space and form is very interesting. It seems as if it would like to come out of the canvas.

TAMÁS We can assume that it refers to the artist's inner tension...

GAZSI Let me say something about my pictures... Now then, this was a process, I developed my visual world step by step. My explanation will take a long time... [ca.10 minutes] I like counterpoints, when a painting is strict and not strict at the same time.
And above all, I like colors. That's all I wanted to say.

ELDER ART TEACHER Is your attitude a rebellion against perspective and axonometry?

GAZSI The truth is that when you are afraid of the rules of drawing you won't draw...

YOUNG ART TEACHER Do you hear it, children?

GAZSI ...and you won't trust in yourself because you don't want to draw wrongly. And then why don't you draw wrongly? Because it's wrong? Says who?

ELDER TEACHER Because of the habits.

GAZSI It may seem an extremist way of thinking for you, but we all must ask the question.

YOUNG TEACHER But we need to see that pupils have to get a basic knowledge, from which they can abstract. If they always do what they want, their skills won't develop.

ELDER JOURNALIST It's a viable option for the majority, but if we'd like to break out of routine we have to give way to different expressions.

ELDER ART TEACHER That's why I call it rebellion. But your other picture seems to be in accordance with your outfit, Gazsi: your cap, your colors. First I was surprised because you didn't take off your hat, but together with your painting you are in harmony.

[…]

Fehérvári Tamás cikke a Dunaújváros Online-on!

Még több fotó a Facebookon! / Additional photos on Facebook!

A fotókat Fehérváry Tamás, Zalavári András és Trapp Zsolt készítette. / Photos by Tamás Fehérváry, András Zalavári and Zsolt Trapp